Parkoviště s WC Storvik Kråknesveien

Odpočívadlo Storvik najdete asi 15 kilometrů západně od města Alta u silnice E6. Jedná se o moderní odpočívadlo, kde najdete hezké záchody, možnost vyčištění mobilních toalet pro obytné vozy nebo karavany, kohoutek s pitnou vodou a velké množství stolů, kam si sednout.