Parkoviště s WC Torsberget

Odpočívadlo na výpadovce ze Stockholmu směrem na sever.