Parkoviště s WC Ulvön badplats

Parkoviště u jezera Äsnen v centrální části jižního Švédska.