Parkoviště s WC Urstadlia

Odpočívadlo (kde by se nemělo přespávat) na silnici E6.