Parkoviště s WC Valle

Toalety v budově knihovny a infocentra.