Parkoviště s WC Vannborga N

Odpočívadlo na ostrově Öland u silnice 136 při jízdě směrem na sever. Najdete tu záchody, několik stolů k sezení a hezké prostředí, které tvoří březový háj. Stín tu najdete především ráno.