Parkoviště s WC Vannborga S

Odpočívadlo na ostrově Öland u silnice 136 při jízdě směrem na jih. Najdete tu záchody, několik stolů k sezení a prostředí tvoří březový háj. Stín tu najdete především odpoledne a večer.