Parkoviště s WC Vista Kulle S

Moc hezké dalniční odpočívadlo při cestě na jih při jezeru Vättern.