Rakke fort

Pevnost Rakke pod označením HKB 3/980 postavili v letech 1941-1943 německé okupační síly. Hlavní zdejší silou byly čtyři 12cm kanóny Cockerill. Pevnost Rakke také sloužila jako škola a cvičiště pro německé dělostřelectvo.