Savica

Savica je hezký a populární vodopád na řece Velika Savica, který tvoří dva proudy vody a ty se dělí již výše v jeskyních.

Cesta vede lesem po zpevněné a často uměle vytvořené cestě a je zpoplatněná – 3 Eura/osoba. Hned za mýtnou branou překročíme po mostě potok Mala Savica a vydáme se vzhůru lesem k vodopánu. Na vzdálenosti 1 kilometr vás čeká převýšení 155 metrů. Po cestě je několik stolů k sezení, kde si můžete odpočinout.

Alternativní a ne příliš zajímavý pohled na vrchní hranu vodopádu najdete, pokud se vydáte po pěší cestě k Črno jezero, kde z hlavní cesty odbočíte směrem k vodopádu (GPS: 46.29358,13.796015). Tady je pohyb po místě komplikovaný a proto je značně nebezpečné dostat se na nějaké zajímavé místo. Uidíte tady jen vodu, která přitéká z jeskynní průrvy a po několika metrech padá přes skalní hranu dolů.

Pěšina začíná na zpoplatněném parkovišti v lesích asi 4 kilometry západně od Bohinjského jezera, odkud se můžete vydat nejen k vodopádu Savica, ale také do hor.