Starý královský palác

Starý královský palác na Pražském Hradě. Právě z oken tohoto paláce došlo roku 1618 ke známé defenestraci, kdy byli Vilém Slavata z Chlumu a Košumberka, Jaroslav Bořita z Martinic a sekretář Filip Fabricius sprostě vyhozeni z okna.

Tato událost se obešla bez obětí na životech.