Stenmur i Runnarsköp

Devět metrů široká, sto metrů dlouhá a metr dvacet vysoká Hladová zeď je údajně nejširší svého druhu na světě. Tato Hladová zeď byla vystavěna v roce 1860 z důvodu aby chudá vrstva lidí dostala práci a nenastal hladomor.