Lom Velká Amerika

Lom Velká Amerika je nejznámější z lomů, které najdete asi 30 kilometrů západně od Prahy.

Lézt dolů do lomu je životu nebezpečné a cesta si již vyžádala několik lidských životů.