Korrö Hantverksby

V historické vísce Korrö Hantverksby odedávna kvetlo řemeslo a dnes si tu stále můžete prohlédnout mlýn na obilí a pilu. Právě tyto dva domy jsou přístupné veřejnosti, můžete je volně navštívit a prohlédnout si, jak věci vypadaly a fungovaly před nějakými pár sty lety. Jeden čas tu také byl pivovar. S nástupem průmyslové výroby a tím i konkurence začala místní řemesla a podnikání upadat a podniky byly postupně zavírány. K definitivnímu konci řemesla zde došlo v roce 1948, kdy přestala točit kola zdejších mlýnů.
Ovšem již v roce 1950 se zde otevřel první hostel a vesnička se postupně stala vyhledávanou turistickou destinací.