Trdnjava Predel

Trdnjava Predel je jedním ze šesti opevnění v Korutanech, které najdete nedaleko průsmyku Predel. Svému vojenskému účelu sloužila pevnost do roku 1880. Následně byla Trdjava Predel přeměněna na vojenské skladiště až do konce první světové války.

Poté již místo nebylo nijak využíváno a tak se zřítily stropy a nyní jsou k vidění již jen obvodové zdi.